Dawca komórek jajowych

Dawca komórek jajowych to osoba, która dobrowolnie, jawnie bądź anonimowo, oddaje swoje komórki jajowe do banku komórek, bądź bezpośrednio kobiecie, która pragnie, a nie może,mieć dzieci. Kobieta, która zostaje dawcą nie może żądać za to wynagrodzenia, jedynie otrzymuje zwrot poniesionych kosztów, czyli ekwiwalent za poniesione straty. Żeby mu oddać komórki jajowe, trzeba spełnić wiele wymagań i przejść trwający miesiąc czasu proces. Proces ten składa się z kilku poszczególnych etapów, a pierwszym z nich jest samo zakwalifikowanie się kobiety do programu. Podczas tego pierwszego etapu kobieta musi przejść wywiad medyczny, następnie szereg badań, takich jak sprawdzenie grupy krwi, morfologię, badanie ogólne moczu, badania na infekcje różnego rodzaju, na przykład wykluczające HBV, HCV czy HIV oraz jeszcze bardzo wiele innych. Potencjalny dawca musi przejść również przez badania genetyczne oraz hormonalne. Oprócz tego wszystkiego, bardzo ważna jest również konsultacja psychologiczna.

Po pierwszym etapie, kiedy wyniki wszystkich badań spełniają odpowiednie normy, kobieta przechodzi do samego programu dawstwa. Tutaj odbywa się stymulacja hormonalna jajników. Robi się ją, ponieważ dzięki temu uzyskuje się dużo komórek jajowych. Po stymulacji następuje samo pobranie komórek. Pobrane komórki mogą zostać zamrożone i umieszczone w banku, albo od razu zapłodnione i umieszczone w macicy biorczyni.

Bardzo często pojawiają się wątpliwości co do tego, czy proces oddania komórek jest bezpieczny. Lekarze uspokajają. Sama kwalifikacja do programu eliminuje kobiety, które mogą być zagrożone skutkami ubocznymi pobrania komórek jajowych. Dlatego właśnie ryzyko wystąpienia powikłań ograniczone jest do minimum. A efektami ubocznymi mogą być infekcje lub krwiaki, niedyspozycja oraz za dużo aktywność jajników na stymulację hormonalną. Limit oddania komórek jajowych to sześć razy. Zazwyczaj jednak kobiety podchodzą do dawstwa komórek jajowych trzy razy, ponieważ tyle razy biorczynie podchodzą do zapłodnienia pozaustrojowego.