Dawca komórek jajowych

kobieta
Dawca komórek jajowych to osoba, która dobrowolnie, jawnie bądź anonimowo, oddaje swoje komórki jajowe do banku komórek, bądź bezpośrednio kobiecie, która pragnie, a nie może,mieć dzieci. Kobieta, która zostaje dawcą nie może żądać za to wynagrodzenia, jedynie otrzymuje zwrot poniesionych kosztów, czyli ekwiwalent za poniesione straty. Żeby mu oddać komórki jajowe, trzeba spełnić wiele wymagań i przejść trwający miesiąc czasu proces. Proces ten składa się z kilku poszczególnych etapów, a pierwszym z nich jest samo zakwalifikowanie się kobiety do programu. Podczas tego pierwszego etapu kobieta ...
More